Euro-Varietats de 5 dígits estrets

Des de fa poques setmanes han començat aparèixer ATMs provinents d'algunes balances franquejadores EPELSA ET-RL/T (5 dígits estrets) en els que la separació entre els dígits corresponents al número de balança i el primer asterisc del valor facial és menor, tal i com podem apreciar en les imatges següents :
 

EPELSA ET-RL/IRIS i ET-RL/T
5 dígits estrets
EPELSA ET-RL/T
5 dígits estrets
En aquest moments encara no podem assegurar si es tracta d'una nova generació de balances EPELSA posades en servei recentment (els números de balança que es coneixen amb aquesta varietat són molt propers -0897, 0962, 0970, 0972, ...- i els ATMs coneguts han estat emesos el maig d'enguany) o bé es tracta del inici d'una operació general de re-configuració interna de les balances per evitar l'impressió fora de l'adhesiu, com s'esdevé en algunes ocasions actualment.

Amb més detall, podem veure les diferències en les separacions :
 

EPELSA ET-RL/T - 5 dígits estrets 
EPELSA ET-RL/IRIS - 5 dígits estrets EPELSA ET-RL/T - 5 dígits estrets
Considerem que l'estudi d'aquestes varietats correspon a un col·leccionisme molt avançat i no es pot considerar com a nova variant d'impressió.


INICI PÀGINA
PRINCIPAL

ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable. Tots els drets reservats