ELS DISTRIBUÏDORS D'ATMs
emprats pels Correus Espanyols i Llatinoamericans


Els fabricants :  Epelsa
|  Frama  |  Klüssendorf  | Mobba


Els ATMs o segells de valor variable s'emeten mitjançant equips especials ; a partir d'un paper suport de base adhesiu o engomat, aquests equips imprimeixen a l'acte el valor facial i altres dades (si és el cas).

Poden ser balances franquejadores o bé distribuïdors automàtics de segells de valor variable.

Les balances franquejadores són emprades per empleats de Correus en els taulells o finestretes d'atenció als clients; En funció del pes, destinació i la modalitat de l'enviament dipositat, la balança emet un signe de franqueig o segell amb el valor de franqueig que li correspon. També imprimeix un rebut de l'operació.

Balança franquejadora Model EPELSA ET-CB emprada fins Desembre de 2001 en oficines de correus d'Espanya i Andorra

Espanya. Oficina de Correus equipada amb balances franquejadores EPELSA ET-RL, connectades al sistema informàtic IRIS de gestió del correu. 
El sistema es composa de la balança que pesa, emet ATMs i rebuts, l'equip informàtic amb l'ordinador, teclat, monitor i lector òptic de codis de barres, i l'impresora d'agulles per a l'impressió dels resguards dels enviaments certificats, girs i d'altres productes postals.
Les màquines d'auto-venda o distribuïdors automàtics acostumen a estar situats en indrets públics o bé en la façana o vestíbul de les oficines de correus, i poden ser emprats per qualsevol usuari. 
Poden funcionar amb monedes, bitllets i/o targes de crèdit i ofereixen determinats valors de franqueig comuns prèviament programats, tot i que alguns models poden emetre segells o ATMs amb qualsevol valor de franqueig desitjat per l'usuari (dins els límits establerts). Una vegada finalitzada l'operació, alguns models de distribuïdors poden facilitar un rebut.
 
Aquests equips han anat substituint progressivament en força països les antigues màquines expenedores de carnets de segells i similars, doncs ofereixen un millor servei a l'usuari ; en incorporar un sistema informàtic i els mecanismes d'impressió, es permet a aquest l'obtenció d'un segell amb qualsevol valor facial desitjat i a qualsevol hora.

Distribuïdor d'ATMs Model TERO de CIRILO AYLING SAIC emprat experimentalment a Argentina

Sens dubte es pot preveure que un dels camins en el futur dels franquejos, com ja succeeix actualment en força països, es basarà en la implantació i utilització massiva d'aquests equips.

Arreu del món hi ha diferents fabricants i models de distribuïdors d'ATMs, essent les més conegudes l'empresa alemanya Klüssendorf (ja desapareguda) o la suïssa Frama. Cada equip utilitza i emet el seu propi tipus de segell o ATM.

A Espanya s'han emprat equipaments de les firmes Klüssendorf, Frama i Mobba tot i que actualment totes les balances franquejadores presents a les diferents oficines de correus són del fabricant espanyol Epelsa
Des de 2003 s'han tornat a instal·lar en les principals oficines de correus autoserveis o distribuïdors automàtics d'ATMs, també de l'empresa Epelsa.
 


Els fabricants :  Epelsa  Frama  Klüssendorf  Mobba

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 1999. Darrera actualització:  09.08.04