La procedència dels ATMs  (4a. part - Final)

Entre les diferents condicions de seguretat i control establertes per Correos als fabricants de les etiquetes adhesives, a partir de 2001 s'estableix que cada rotlle ha de portar adherida una etiqueta amb la numeració corresponent.

Aquesta numeració ha d'estar composada necessàriament per 12 dígits en el següent ordre:
El número 9 (fixe), dos dígits corresponents al disseny de l'etiqueta, dos dígits per l'any de fabricació i finalment 7 dígits més que corresponen al número de rotlle.
 

Així, per exemple, en aquesta etiqueta d'un rotlle fabricat el maig de 2004 per la R.C.M.-F.N.M.T. ens tobem amb la numeració 90204000458:

El 9 és fixe, apareix en totes les etiquetes. El 02 correspondria al segon disseny fabricat per l'empresa. El 04 indicaria que es va fabricar l'any 2004. I finalment, el 0000458 que correspon al número del rotlle.
(És l'etiqueta corresponent a un rotlle del model Espanya 2004 - Boda Reial).

La numeració dels rotlles apareix també, com ja s'ha mostrat en els articles anteriors, en les caixes d'embalatge i els albarans d'entrega a les oficines de correus.

Finalment, per acabar aquesta successió d'articles es publica un quadre-resum amb un recull de dades sobre la fabricació i emissió dels models ATMs - tipus tèrmic emesos a Espanya.
 
 

Papers tèrmics ATM a Espanya - Fabricació i emissió - Quadre-resum


La procedència dels ATMs  | 1a. part  | 2ona. part  | 3a. part  | 4a. part - Quadre

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 30.03.04. Darrera actualització:  14.09.04