Les tarifes postals a ESPANYA i ANDORRA (Correus Espanyols)


ESPANYA
ANDORRA
IMPRESOS LOCAL
---
NACIONAL
ESPANYA
INTERNACIONAL
TARIFES POSTALS BÀSIQUES
Data canvi tarifes Mínima
tarifa
(Veure nota *) Normalitzat.
Fins 20 gr.
Europa Resta països
1.1.1989   8 ESP 20 ESP 45 ESP 50 ESP
1.1.1990   8 ESP 20 ESP 45 ESP 50 ESP
1.1.1991   15 ESP 25 ESP 45 ESP 55 ESP
1.1.1992   17 ESP 27 ESP 45 ESP 60 ESP
1.1.1993 13 ESP 17 ESP 28 ESP 45 ESP 65 ESP
1.1.1994 14 ESP 18 ESP 29 ESP 55 ESP 65 ESP
Europa i resta món
1.1.1995 15 ESP 19 ESP 30 ESP 60 ESP
1.1.1996 15 ESP 19 ESP 30 ESP 60 ESP
1.1.1997 16 ESP 21 ESP 32 ESP 65 ESP
Nota (*). Aquesta tarifa NO va existir a Andorra, doncs el correu interior té franquícia postal (es gratuït).
ESPANYA
ANDORRA
IMPRESOS LOCAL-NACIONAL
ESPANYA
INTERNACIONAL
    T. P. B.   TARIFES POSTALS BÀSIQUES
Data canvi tarifes Mínima
tarifa postal
Normalitzat.
Fins 20 gr.
No normalitzat.
Fins 50 gr.
Europa, Argèlia, Marroc i Tunis Àfrica, América i part d'Àssia Surest Àssia i Oceania Filipines
1.1.1998 23 ESP 35 ESP 45 ESP 70 ESP 115 ESP 155 ESP 80 ESP
1.4.1999 25 ESP 35 ESP 45 ESP 70 ESP 115 ESP 155 ESP 80 ESP
1.1.2000 25 ESP 35 ESP 45 ESP 70 ESP 115 ESP 155 ESP 80 ESP


ESPANYA
ANDORRA
IMPRESOS LOCAL-NACIONAL
ESPANYA
INTERNACIONAL
    TARIFES POSTALS BÀSIQUES
Data canvi tarifes Mínima
tarifa postal
Normalitzat.
Fins 20 gr.
Europa Resta països
1.1.2001 30 ESP 40 ESP 75 ESP 120 ESP
Tarifes postals en Euros (EUR)
22/28.12.01 0,18 EUR 0,24 EUR 0,45 EUR 0,72 EUR


Origen:
ESPANYA

ANDORRA
  CORREU NORMAL CORREU URGENT
- LOCAL
NACIONAL
INTERNACIONAL LOCAL
NACIONAL
INTERNACIONAL
    TARIFES POSTALS BÀSIQUES
Data canvi tarifes Mínim franqueig matasegellat Normalitzat.
Fins 20 gr.
Europa Resta països Normalitzat.
Fins 20 gr.
Europa Resta països
1.1.2002 0,20 EUR 0,25 EUR 0,50 EUR 0,75 EUR      
1.1.2003 (0,21 EUR) 0,26 EUR 0,51 EUR 0,76 EUR 1,85 EUR 2,30 EUR 2,55 EUR
1.1.2004   0,27 EUR 0,52 EUR 0,77 EUR 1,90 EUR 2,35 EUR 2,65 EUR
1.1.2005   0,28 EUR 0,53 EUR 0,78 EUR 1,95 EUR 2,40 EUR 2,75 EUR


Origen:
PENÍNSULA
i BALEARS
CORREU NORMAL CORREU URGENT
NACIONAL INTERNACIONAL NACIONAL INTERNACIONAL
  TARIFES POSTALS BÀSIQUES
Data canvi tarifes Nacional Europa Resta països Canàries, Ceuta, Melilla i Andorra Península i Baleares Europa -
Països no UE
Europa -
Països UE
Resta països
1.1.2006 0,28 EUR 0,53 EUR 0,78 EUR 1,95 EUR 2,26 EUR 2,40 EUR 2,78 EUR 2,75 EUR
1.2.2006 0,29 EUR 0,57 EUR 0,78 EUR 2,01 EUR 2,33 EUR 2,49 EUR 2,89 EUR 2,75 EUR
1.1.2007 0,30 EUR 0,58 EUR 0,78 EUR 2,15 EUR 2,49 EUR 2,54 EUR 2,95 EUR 2,85 EUR
1.1.2008 0,31 EUR 0,60 EUR 0,78 EUR 2,24 EUR 2,60 EUR 2,67 EUR 3,10 EUR 3,00 EUR
1.1.2009 0,32 EUR 0,62 EUR 0,78 EUR 2,33 EUR 2,70 EUR 2,76 EUR 3,20 EUR 3,10 EUR


Origen:
CANÀRIES
i ANDORRA
CORREU NORMAL CORREU URGENT
NACIONAL INTERNACIONAL NACIONAL INTERNACIONAL
  TARIFES POSTALS BÀSIQUES
Data canvi tarifes Nacional Europa Resta països Local Nacional Europa Resta països
1.1.2006 0,28 EUR 0,53 EUR 0,78 EUR   1,95 EUR 2,40 EUR 2,75 EUR
1.2.2006 0,29 EUR 0,57 EUR 0,78 EUR   2,01 EUR 2,49 EUR 2,75 EUR
1.1.2007 0,30 EUR 0,58 EUR 0,78 EUR 2,19 EUR 2,15 EUR 2,54 EUR 2,85 EUR
1.1.2008 0,31 EUR 0,60 EUR 0,78 EUR 2,28 EUR 2,24 EUR 2,67 EUR 3,00 EUR
1.1.2009 0,32 EUR 0,62 EUR 0,78 EUR 2,38 EUR 2,33 EUR 2,76 EUR 3,10 EUR

Origen:
CEUTA
CORREU NORMAL CORREU URGENT
NACIONAL INTERNACIONAL NACIONAL INTERNACIONAL
  TARIFES POSTALS BÀSIQUES
Data canvi tarifes Nacional Europa Resta països Local Nacional Europa Resta països
1.1.2006 0,28 EUR 0,53 EUR 0,78 EUR 2,01 EUR 1,95 EUR 2,40 EUR 2,75 EUR
1.2.2006 0,29 EUR 0,57 EUR 0,78 EUR 2,07 EUR 2,01 EUR 2,49 EUR 2,75 EUR
1.1.2007 0,30 EUR 0,58 EUR 0,78 EUR   2,15 EUR 2,54 EUR 2,85 EUR
1.1.2008 0,31 EUR 0,60 EUR 0,78 EUR 2,31 EUR 2,28 EUR 2,67 EUR 3,00 EUR
1.1.2009 0,32 EUR 0,62 EUR 0,78 EUR 2,40 EUR 2,33 EUR 2,76 EUR 3,10 EUR


Notes. Aquest llistat recull les tarifes postals per a una carta de mida normalitzada i pes fins a 20 gr., que s'han emprat de base per a les sèries d'ATMs; a partir de 1989 per a Espanya, i de 1996 per a Andorra. En negreta apareixen els valors proposats pel Servei Filatèlic per a les sèries.
L'ú de gener de 2002 desapareix la Pesseta (ESP) i altres monedes euorpees en favor del nou sistema monetari europeu (EUR). En les oficines de correus espanyoles el canvi es realitzà a l'avançada entre els dies 22 i 28 de desembre de 2001.

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
a ANDORRA
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2000. Darrera actualització:  05.01.09