ELS ATMs TÈRMICS
5. La conservació dels ATMs tèrmics

L'impressió del valor de franqueig i d'altres dades en aquestes etiquetes per procediments de tipus tèrmic -químic, per tant- fa que la seva manipulació i, sobretot, conservació a mitjà termini sigui delicada i compromesa. En especial, el contacte directe amb la llum, el calor i la humitat excessius degradaran la impressió i també l'adhesiu. 
 

Molts i variats factors influeixen en la conservació dels ATMs de tipus tèrmic al llarg del temps ; D'una banda en el mateix procés de confecció de l'ATM : El tipus de paper tèrmic emprat en la fabricació de les etiquetes, els tractaments o recobriments superficials que pugui incloure i ben especialment l'estat de la impressora tèrmica que inclou la balança franquejadora. D'altra banda, el mètode emprat pel seu emmagatzematge i les condicions climàtiques de l'entorn.

Les imatges presenten l'estat de conservació actual de dues etiquetes del mateix model i similar data d'emissió ; sens dubte la diferència en la conservació es pot atribuir al tractament superficial de l'etiqueta, la pròpia impressora tèrmica de la balança  i/o les condicions de conservació durant els darrers anys.

La qualitat del paper tèrmic emprat en la fabricació de les etiquetes és un factor clau a l'hora de determinar-ne la durabilitat ; així els papers emprats en els primers models, de força menor qualitat, han donat pas en l'actualitat a l'utilització d'un paper de molt millor qualitat i que, per tant, en permetrà una millor conservació. Avui en dia existeixen ja papers de tipus tèrmic que permeten una llarga conservació durant molts anys sense cap mena d'emmagatzematge o cura especials, però el seu alt cost sembla ser que impossibilita, de moment, la seva utilització en la fabricació de les etiquetes.

Les etiquetes inclouen recobriments superficials, com el tractament amb fòsfor per al seu reconeixement per les màquines de mata segellat. En general, els models que han presentat més problemes de conservació han estat aquells que el tractament superficial o el mateix disseny ocupa tota la superfície de l'etiqueta (models 2 i 3). En l'actualitat ja tots els dissenys d'ATMs alliberen una franja blanca en la zona inferior per a l'impressió del valor facial i altres dades.

L'impressió de les dades que figuren en els ATMs es realitza a través d'una impressora tèrmica situada en l'interior de la balança franquejadora. El paper de l'etiqueta incorpora una capa termosensible per a imatges en negre ; L'imatge apareix entre 70º i 80º, obtenint-se la màxima densitat als 100º. Sens dubte el bon funcionament de l'impressora és igualment clau a l'hora d'obtenir una impressió de la màxima qualitat i densitat.

Per tal de mantenir els ATMs tèrmics en bones condicions durant anys, cal seguir algunes recomanacions :

  • A l'igual que els segells, cal guardar els ATMs en llocs secs i ben ventilats, allunyats de fonts de calor i, ben especialment en aquest cas, sense que tinguin cap contacte amb la llum solar directa
  • El calor i la humitat enfosqueixen el fons del paper tèrmic i debiliten la impressió. Cal mantenir els ATMs a una temperatura inferior als 24,5 º C i una humitat del 65 %.
  • Es recomana especialment no guardar els ATMs en contacte amb cap tipus de pel·lícula plàstica, doncs els productes químics que les composen poden fàcilment debilitar la impressió. 
  • No guardar mai dos ATMs amb els costats impresos junts, doncs l'impressió podria calcar l'una en l'altra.
En l'actualitat, sembla que l'únic procediment que agaranteix una perfecta conservació d'aquestes emissions a llarg plaç és la crionització, això és mantenir els actuals ATMs de tipus tèrmic guardats en fred, en el congelador del frigorífic.

S'està realitzant un experiment de llarga durada en els que es comparen vàris ATMs idèntics (mateix model, màquina i moment d'emissió) emmagatzemats amb diferents procediments i materials ; després del primer any no s'havia detectat encara cap diferència visible entre ells, ni cap indici de degradació.
En l'experiment s'ha exclòs qualsevol opció que comporti un tractament (químic, superficial, ...) de l'etiqueta.

Al contrari que els segells usats "tradicionals", els ATMs usats de tipus tèrmic no es poden posar en aigua per separar-los del paper i, per tant, cal guardar-los sempre adherits al paper, preferiblement el sobre usat complet.
 
 


Variants d'impressió | Els ATMs a Espanya | Els ATMs tèrmics


INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2000. Darrera actualització:  09.08.04