ELS ATMs TÈRMICS
Les emissions EPELSA - MOBBA

Els ATMs Els DISTRIBUÏDORS Les EMISSIONS
 • Introducció. ATMs tèrmics
 • Les variants d'impressió
 • Etiquetes de control
 • Etiquetes d'ajust
 • Els rebuts
 • La conservació dels ATMs
 • Balances franquejadores
 • 1992 a 1997  (11)
 • 1998  (6)
 • 1999  (13)
 • 2000  (12)
 • 2001  (13)
 • 2002  (21)
 • 2003  (16)
 • 2004
 • Epelsa  (1992-...)
 • Mobba  (1994-2001)
 • Autoserveis
 • Epelsa LF  (2003-...)
 • 1. INTRODUCCIÓ. ELS ATMs TÈRMICS

  A partir de 1992 es comencen a equipar les Oficines de Correus Espanyols amb balances franquejadores dels fabricants espanyols EPELSA i, anys més tard, MOBBA.

  Aquestes balances utilitzen rotlles de 1900 etiquetes autoadhesives de paper tèrmic fosforescent preimprès per procediments de flexografia o offset. L'impressió del valor facial i altres dades és de tipus tèrmic, apareixent entre 70 i 80º C (màxima densitat obtinguda a 100º C).

  Les etiquetes o suports són de paper tèrmic (gramatge 80 gr/m2), amb una capa termosensible per a imatges en negre, i adhesives sobre rotlle de paper suport cristall transparent (tipus supercaladrat BG40, gramatge 62 gr/m2 i amplada 48,9 mm.). Formen un rectangle de 47 x 26-27 mm. i són fosforescents per tal de permetre el seu reconeixement per les màquines de mata segellat. 
  El disseny dels ATMs s'imprimeix en quatricomia amb colors terciaris. El Servei Filatèlic de Correus i Telègrafs és qui decideix el motiu o tema dels ATMs i correspon al fabricant el desenvolupament final del disseny corresponent, que no es considera definitiu fins que compta amb l'aprovació de Correus i Telègrafs.
   
  Quant costa realment un ATM ?
  Moltes vegades ha sorgit aquesta qüestió, sobretot quan en algunes oficines de correus es neguen a fer ATMs de valor 1 pta. o 0,01 € argumentant que el cost de fabricació del paper adhesiu de base és molt superior.
  El setembre de 2001, Correus i Telègrafs va treure a Concurs públic l'adquisició dels 344.000 rotlles d'etiquetes que es preveïa consumir durant el 2002, amb un preu net màxim de licitació de 2.249.760 € (374.328.567 Pts.) ; Això suposa un preu unitari per rotlle de 1.900 etiquetes de 6,54 € (IVA no inclòs) i, per tant, un cost màxim de 0,66 Pts. per etiqueta. Però aquestes xifres es refereixen a preus màxims de licitació ; El preu final de cada suport adhesiu està realment al voltant de 0,45 Pts. (0,0027 €uros).

  Tot i que es poden reconèixer força varietats en les primeres emissions, es poden establir 4 grans formats en els suports adhesius de base emprats en les emissions de segells de valor variable o ATMs des de 1992:
   
  Format Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 Tipus 4
  Fabricant Varis fabricants (FNMT, OVELAR i Albéniz) OVELAR (per encàrrec de la RCM-FNMT) RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre SIGNE, S.A.
  Mida del suport 47 x 27 mm. 47 x 27 mm. 47 x 26 mm. 47 x 27 mm.
  Perfil lateral Lateral recte, sense ondulacions Ondulació lateral amb puntes Ondulació lateral més suau Ondulació lateral més pronunciada
  Utilització Es va utilitzar per a les 3 primeres emissions d'ATMs (1992/1994). S'utilitza a partir de la quarta emissió (1995) i fins el 2002. S'utilitza per a determinades emissions entre 2001 i 2003. Paper de base emprat per a la majoria d'emissions de 2003 i 2004.
  Seguretat Incorpora diferents mesures de seguretat Incorpora diferents mesures de seguretat Incorpora, a més, l'impressió amb tinta invisible del logotipus de Correos a la base

  Els suports adhesius de base incorporen mesures de seguretat per tal d'evitar la seva falsificació, com la utilització de paper fosforescent, la microimpressió de textos i el troquelat circular central que n'impossibilita la reutilització. Des de 1992, i per evitar el frau, les balances imprimeixen asteriscs davant el valor facial fins completar la seqüència màxima de dígits que pot imprimir la màquina.

  Els ATMs tèrmics inclouen el valor facial, el número de la balança que l'imprimeix i, en algunes ocasions, també es pot trobar a continuació la ciutat on es troba la Oficina de Correus, depenent de la configuració de la balança.
  La impressió de la data de compra, opció que s'ofereix a l'usuari de la màquina (sempre un empleat de correus), invalida el segell resultant com a ATM, tractant-se aleshores d'un franqueig d'utilització immediata.
  Una vegada completada l'operació, la màquina imprimeix un rebut per al client en paper tèrmic.


  Variants d'impressió | Etiquetes de control | Etiquetes d'ajust | Els rebuts
  Conservació dels ATMs

  INICI PÀGINA
  PRINCIPAL
  Els ATMs
  a ESPANYA
  Els ATMs
  TÈRMICS
  ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
  © J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

  Tots els drets reservats. Pàgina creada el 1999. Darrera actualització:  09.08.04