ELS ATMs TÈRMICS
3.1. Les etiquetes de CONTROL

Apart dels ATMs, les etiquetes autoadhesives amb paper tèrmic van ser també emprades en les oficines de correus per a l'impressió d'etiquetes de control dels enviaments.

Des de 1997 i fins a mitjans d'abril de 2002, els enviaments certificats realitzats només des d'oficines i balances franquejadores Epelsa connectades a la xarxa IRIS de Correus incorporaven una etiqueta autoadhesiva, apart de l'ATM o segells de franqueig, amb les dades de control de la tramesa ; Generalment, el número i tipus de l'enviament o certificat, la data en que s'efectua, el número de la màquina i, en algunes ocasions, el pes de la peça postal, un codi de barres, ... 
Aquestes etiquetes (que no ATMs) s'emetien automàticament per les balances en el moment de l'admissió de la peça postal i utilitzaven el mateix paper suport autoadhesiu que els ATMs.

Existeixen diferents tipus d'etiquetes de control, atenent al tipus d'enviament, model de balança (Epelsa ET-RLa, de dígits amples, o ET-RLb, de dígits estrets) i, sobretot, de les diferents versions instal·lades del sistema operatiu IRIS.

Les dades de control es distribueixen en 3 blocs d'informació, quines característiques han anat variant durant els anys, i que tampoc sempre es troben a l'hora:

- Bloc superior. Text que apareix en totes les etiquetes de control. Queda sempre integrat en el centre del disseny de l'etiqueta, pel que en moltes ocasions és difícil poder llegir-lo correctament.
Fins a finals de 1999 s'imprimia indistintament (?) el text CAR C o CAR CA (Carta certificada) i el pes de l'enviament en grams (G.), en format de 5 dígits o xifres.
A conseqüència d'una modificació en el sistema IRIS, desapareix aquest text i ja només s'imprimeix CERTIFIC, sense indicació del pes.
 
Balances ET-RLa/ IRIS
(dígits amples)
Balances ET-RLb/ IRIS
(dígits estrets)
CAR C + pes (5 xifres) G. CAR C + pes (5 xifres) G.
CAR CA + pes (5 xifres) G. CAR CA + pes (5 xifres) G.
CERTIFIC (sense indicació de pes) CERTIFIC (sense indicació de pes)
- Bloc central. Igualment integrat en el disseny de l'etiqueta, correspon a un codi de barres de tipus EAN 13.
Només alguns equips l'imprimien, des d'inicis de 1998 fins a finals de 1999.
L'idea era d'equipar les oficines amb lectors òptics de codis de barres per al control i seguiment de la correspondència certificada, tot aprofitant les possibilitats d'impressió de les balances. I els codis de barres s'imprimien, però cap oficina disposava encara de l'equipament i preparació adequats ...

- Bloc inferior. Informació que apareix en totes les etiquetes de control.
A l'esquerra, el número de la balança i la data de l'enviament. A la dreta, el bloc de control, amb un codi (N., No., R-, PP., ...) que varia en funció del tipus d'enviament i la versió del sistema operatiu IRIS instal·lat, i un número de control de 6 o 8 xifres. 
En les primeres versions del sistema operatiu, aquest número de control era correlatiu i de 6 xifres, on les 2 primeres indicaven la finestreta on es trobava la balança (Per exemple, el codi No. 040019 indica que es tracta d'un enviament certificat nacional (No.), admès a la finestreta 04 i número de control 19).
A partir de finals de 1999, una nova versió d'IRIS estableix un número de control de 8 xifres i desapareix l'indicació de finestreta.
En tots els casos, el número de control era correlatiu mensual per productes, de manera que cada mes s'inicialitzava automàticament.

Com es pot veure, cap a finals de 1999 (possiblement cap a finals de novembre) es produïren canvis importants en el sistema operatiu IRIS instal·lat a les oficines de correus. Noves versions i parxes en el sistema per superar "l'efecte 2000" es succeïren en un curt període. A més, els antics ordinadors 486 amb pantalles en blanc i negre es substituïren per uns nous Pèntiums i pantalles a color. 
 
Desplaçaments en l'impressió dels blocs d'informació, fan que en algunes ocasions s'hagi de completar manualment ...

 
Cartes i enviaments certificats nacionals - Línia bàsica i urgent

Diferents codis segons la versió del sistema operatiu vigent ; 

 • No. (Des de 1997 fins a finals de 1999), 
 • No. amb codi de barres (en alguns equips durant 1998 i 1999),
 • No.- (Des de finals de 1999 i fins a juny de 2000),
 • N- (Des de juny de 2000 i fins a l'octubre de 2001 en balances ET-RLa i l'abril de 2002 per a les balances ET-RLb) i
 • N- modificat (Només en balances ET-RLa, des d'octubre de 2001 i fins a l'abril de 2002). Compressió dels dígits de control. Aquesta modificació es realitzà només en les balances de dígits amples, doncs per les característiques d'impressió sempre es perdia pel lateral una part de l'informació.
 • Codi Xifres control Impressió superior Balances ET-RLa/ IRIS Balances ET-RLb/ IRIS
  No. 6 CAR C
  CAR CA + pes (5 xifres) G.
  No. 
  (amb codi de barres)
  6 CAR C
  CAR CA + pes (5 xifres) G.
  No. - 8 CERTIFIC
  N- 8 CERTIFIC
  N- 
  (modificat)
  8 CERTIFIC No existeix (*)
  (*) Existeixen rars exemplars, com el que es mostra a l'imatge. Sens dubte es tracta d'una etiqueta de control molt rara, doncs està emesa per una balança ET-RLb (matrícula 7182) i correspon al tipus N- (modificat).
  Paquets - línia econòmica certificada nacional

  Tot i que no es disposa de l'informació completa, és possible que el canvi en el codi es produís igualment cap a finals de 1999.
   
  Codi Xifres control Impressió superior Balances ET-RLa/ IRIS Balances ET-RLb/ IRIS
  PP. 6 POS C + pes (5 xifres) G. Imatge no disponible
  PP- 8 CERTIFIC Imatge no disponible

   
  Cartes i enviaments certificats internacionals - Línia bàsica i urgent

  Com pels enviaments nacionals, diferents codis d'acord a la versió del sistema operatiu; 

  • R (Des de 1997 fins a finals de 1999),
  • R amb codi de barres (en alguns equips durant 1998 i 1999),
  • R- (Des de finals de 1999 i fins a l'octubre de 2001 en balances ET-RLa i l'abril de 2002 per a les balances ET-RLb) i
  • R- modificat (Només en balances ET-RLa, des d'octubre de 2001 i fins a l'abril de 2002). Compressió dels dígits de control. Aquesta modificació es realitzà només en les balances de dígits amples, doncs per les característiques d'impressió sempre es perdia pel lateral una part de l'informació.
  Codi Xifres control Impressió superior Balances ET-RLa/ IRIS Balances ET-RLb/ IRIS
  R 6 CAR C
  CAR CA + pes (5 xifres) G.
  Imatge no disponible

  (amb codi de barres)
  6 CAR C
  CAR CA + pes (5 xifres) G.
  Imatge no disponible
  R- 8 CERTIFIC
  R- 
  (modificat)
  8 CERTIFIC No existeix

  Correus va realitzar noves modificacions en el sistema informàtic i d'admissió, i a partir del 11 d'abril de 2002 les balances franquejadores EPELSA connectades al sistema informàtic IRIS van deixar d'emetre etiquetes de control en admetre qualsevol tipus d'enviament certificat.
  Per contra, s'ha implantat l'utilització massiva d'etiquetes autoadhesives preimpreses amb codis de barres específiques per a cada tipus de producte. La nova modificació en el sistema informàtic i l'equipament de totes les oficines amb lectors òptics de codis de barres permeten un major control i seguiment de les peces postals en cada moment.
   

  Hi han diferents models d'etiquetes en funció del tipus d'enviament (certificat, valor declarat, postal exprés, urgent, ...) i el destí (nacional o internacional), però ja no tenen res a veure amb els ATMs o els seus suports adhesius.
   
  Etiqueta de control amb codi de barres per a enviaments certificats internacionals (R)


  Variants d'impressió  | Etiquetes d'ajust | Els rebuts | Conservació dels ATMs

  INICI PÀGINA
  PRINCIPAL
  Els ATMs
  a ESPANYA
  Els ATMs
  TÈRMICS
  ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
  © J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

  Tots els drets reservats. Pàgina creada el 1999. Darrera actualització:  09.08.04