ELS ATMs TÈRMICS
4. ELS REBUTS

Finalitzada l'operació i a elecció de l'usuari, la balança franquejadora emet un rebut, en paper tèrmic igualment, amb les operacions efectuades i l'import total. 
Cada model de balança emet un tipus diferent de rebut, amb més o menys importants variacions en funció de la configuració d'aquesta.
 

Sistema monetari en Pessetes (PTS)
Balances MOBBA Balances EPELSA ET-CB
En alguns casos, els rebuts inclouen llegendes en la part inferior
Balances EPELSA ET-RL

Existeixen igualment rebuts de les màquines Klüssendorf i dels prototipus d'oficina postal d'auto-servei, així com dels dos prototipus de balances Mobba testats el 1994.
 
 

Sistema monetari en Euros (€)
Balances EPELSA ET-RL (anvers i revers) Balances EPELSA ET-RL/T
El 28 de febrer de 2002 desapareix oficialment la Pesseta, amb el que a partir del dia 1 de març ja només s'accepta l'Euro com a moneda.
 
28.02.02 
Rebut en Euros i Pessetes
1.03.02 
Rebut només en Euros

Al llarg dels anys d'utilització de les balances s'han emprat un gran nombre de tipus diferents de papers tèrmics per als rebuts, el que també podria constituir motiu d'un estudi especialitzat.
 
 INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 1999. Darrera actualització:  09.08.04