ELS ATMs TÈRMICS
3.2 Les etiquetes d'AJUST

Apart dels ATMs, les etiquetes autoadhesives amb paper tèrmic són també emprades en les oficines de correus per a la impressió d'etiquetes de control dels enviaments o d'auto-ajust de les balances.

Les etiquetes d'ajust

Tal vegada la modalitat més coneguda pels col·leccionistes siguin les etiquetes d'ajust, impressió especial que realitzen les balances de manera automàtica després d'efectuar determinades operacions, en posar-se en marxa com a comprovació o ajust inicial del capçal d'impressió o simplement a petició de l'usuari. Cada model diferent de balança franquejadora imprimeix la seva particular etiqueta d'ajust.

Fins a finals de desembre de 2001 es podien distingir 4 tipus, corresponent als 4 models de balances en funcionament, i la moneda utilitzada era la Pesseta (PTS).

A partir de gener de 2002 el nombre es redueix a 2 tipus, degut a la desaparició de dos models de balances franquejadores. El nou model de balança EPELSA ET-RL/T està equipada amb un capçal d'impressió idèntic a les balances ET-RL de dígits estrets, pel que emet un model similar (*) d'etiqueta d'ajust.
S'adeqüen les balances en ús al nou sistema monetari, l'Euro ().
 

Fins desembre de 2001
Sistema monetari en Pessetes
A partir de 22/28-12-01
Sistema monetari en Euros
Balances MOBBA
Balança en ús fins 31.12.2001
Balances EPELSA ET-RL
(dígits amples)
Balances EPELSA ET-RL
(dígits amples)
Balances EPELSA ET-CB
Balança en ús fins 31.12.2001
Balances EPELSA ET-RL
(dígits estrets)
Balances EPELSA ET-RL i ET-RL/T  (dígits estrets)*

(*) En l'àmbit d'un col.leccionisme molt més avançat, podem distingir encara un sub-tipus que diferencia els ATMs i les etiquetes d'ajust emesos per les balances EPELSA ET-RL i ET-RL/T, ambdues de dígits estrets ; Atenció a la situació dels 4 blocs d'informació :
 

EPELSA ET-RL - dígits estrets EPELSA ET-RL/T - dígits estrets

Malgrat que la data oficial de canvi a l'Euro en totes les Oficines de Correus a Espanya fou finalment a partir del 22 de desembre, es coneixen alguns rars exemplars d'etiquetes d'ajust i ATMs amb valor facial en Euros anteriors a aquesta data, provinents de les proves d'impressió realitzades pels tècnics encarregats de l'adequació de les balances o senzillament d'errors de configuració de les balances en la seva adaptació a la nova moneda.
La primera prova-etiqueta d'ajust en Euros, obtinguda el maig de 2001. Imatge : E. Van Caester, Bèlgica Etiqueta d'ajust i ATM en Euros obtinguts el 23 d'agost en una oficina de correus de la província de Cádiz. Per error, una única balança va estar emetent en Euros del 22 al 24 d'agost ... Per sort, J.A. Morales era allí.
L'IMATGE DEL CANVI

Sens dubte aquesta és l'imatge més clara del canvi de Pessetes a Euros de les balances franquejadores EPELSA ET-RL connectades al sistema informàtic IRIS de correus :

Just en el moment establert pel canvi, cada balança emetia una única sèrie contínua de 3 etiquetes d'ajust ;

- La primera amb data i indicació de Pessetes,
- la segona sense data i ja amb el canvi a Euros,
- i la tercera i definitiva, de nou amb la data i indicació d'Euros.

En l'imatge es pot veure la seqúència del canvi el 24 de desembre de 2001 de la balança 5653.

Imatge : A. Avalos.
Variants d'impressió  | Etiquetes de control | Els rebuts | Conservació dels ATMs

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 1999. Darrera actualització:  09.08.04