ELS ATMs TÈRMICS
2. LES VARIANTS D'IMPRESSIÓ

Fins a finals de desembre de 2001, i per a cada model d'ATM, podien haver fins a 6 grans variants, atenent al tipus de balança franquejadora emprada (EPELSA de diferents models o MOBBA) i la impressió que aquesta realitzava sobre l'ATM, en la zona on figura el valor facial.

Es pot considerar, igualment, que les dues variants de 6 dígits són només simples varietats, a la seva vegada, de les de 5 dígits, doncs ambdues provenien de configuracions diferents del mateix model de balança (EPELSA ET-RL). En general, les variants més difícils d'obtenir eren les que provenien de màquines MOBBA i les EPELSA de 6 dígits, pel reduït nombre de balances així configurades.
 
4 dígits 5 dígits 6 dígits
MOBBA
4 dígits
EPELSA ET-RL
5 dígits amples
EPELSA ET-RL
6 dígits amples
EPELSA ET-CB
4 dígits
EPELSA ET-RL
5 dígits estrets
EPELSA ET-RL
6 dígits estrets

 

Balança MOBBA - 4 dígits Balança EPELSA ET-CB - 4 dígits Balança EPELSA ET-RL - 5 dígits
Targes amb la balança franquejadora i l'ATM amb la variant d'impressió que emet
Existeixen dos prototipus d'impressió de màquines MOBBA amb 5 dígits en el valor facial. Ambdues màquines van estar només en servei el 1994 i durant un període molt limitat de temps.
Veure igualment la primera variant d'impressió EPELSA sense asteriscs.

El canvi de sistema monetari. L'EURO.

Correus i Telègrafs havia decidit inicialment la introducció avançada de l'Euro el dia 1 de setembre de 2001 (finalment retrassada al període comprès entre el 22 i el 28 de desembre de 2001) en totes les Oficines de Correus.

Des de maig i fins a finals d'agost de 2001 es realitzen importants modificacions i adequacions en l'equipament, en especial l'ajust previ dels capçals d'impressió de totes les balances franquejadores EPELSA ET-RL(IRIS)  per tal de permetre el canvi immediat a l'Euro en el moment convingut.

De manera experimental es van seleccionar 9 oficines de Correus a Madrid, que després es van estendre a algunes més en d'altres províncies, on es van realitzar les primeres proves amb les balances. La modificació inicial més visible va ser la reducció del nombre de dígits que apareixen en el valor facial dels ATMs ; dels 5 o 6 inicials es va passar a 4, donat que el valor facial màxim amb que es limitaran les balances serà de 99,99 €. Així, les balances franquejadores que imprimien en 5 o 6 dígits "estrets", van passar a fer-ho en 4 "estrets", i les que ho feien en 5 o 6 dígits "amples", després ho van fer en 4 "amples". Aquest és l'origen de dues noves variants d'impressió.
 

EPELSA ET-RL - 4 dígits estrets EPELSA ET-RL - 4 dígits amples
Imatges cedides per L. Swinnen, Bèlgica

Els primers dies de juny, responsables de Correus i de l'empresa encarregada d'efectuar les adaptacions en les balances, van descobrir que aquesta modificació suposaria, en la pràctica, que tots els ATMs emesos en Euros i amb un valor superior a 9,99 € (o bé 999 Pessetes abans del canvi) no inclourien els asteriscs de seguretat davant el valor facial, el que constitueix un problema de seguretat contra els fraus.
És per aquesta raó que es va decidir de manipular de nou totes les balances franquejadores ja adaptades per tal que recuperessin els 5 o 6 dígits inicials.

Així, doncs, els ATMs obtinguts durant aquest curt període amb les variants d'impressió 4 estret i 4 ample, provinents de balances franquejadores EPELSA ET-RL es poden considerar com a autèntiques curiositats o rareses en la història del col·leccionisme dels ATMs a Espanya. 
(Cal, però, no confondre-les amb els errors d'impressió).

Des de l'agost de 2001 i fins a finals d'any es realitzaren important modificacions en el sistema informàtic IRIS i la memòria EPRON de les balances EPELSA ET-RL(IRIS), deixant-les preparades de manera que puguessin començar a treballar en la nova moneda tan bon punt ho decidissin les Autoritats postals ; aquest ajust afecta el grafisme imprès en els ATMs, els rebuts emesos i tots els processos comptables i de seguretat de les balances. A conseqüència d'aquest ajust (quasi) totes passaren progressivament i de forma temporal a imprimir en 6 dígits.


Des del 22 i fins el 28 de desembre de 2001es produeix la introducció avançada de l'Euro a les Oficines dels Correus Espanyols (La Coruña el 22, Sevilla el 24, Bilbao el 26, Barcelona i Granada el 27, Madrid i Girona el 28, ...) ; Durant aquest període totes les oficines comencen a emetre ATMs amb el valor facial només en Euros (), de manera progressiva, sense avís previ i a partir d'ordres informàtiques desencadenades directament des de Madrid.

A nivell d'equipament es substituiran les antigues balances franquejadores autònomes MOBBA i EPELSA ET-CB, que seguiran en ús emetent ATMs en pessetes en alguns casos fins el 31 de desembre, pel nou model EPELSA ET-RL/T.

Des del 2 de gener de 2002, per a cada model d'ATM o segell de valor variable utilitzat en les oficines de correus poden existir fins a 4 variants d'impressió, atenent al model de balança franquejadora EPELSA emprada, però sobretot la configuració del capçal d'impressió amb que estigui equipada i la impressió que aquest realitza sobre l'ATM en el valor facial. 
Les dues variants de 5 dígits són les més habituals, mentre que les dues variants de 4 dígits són extremadament rares, pel reduidíssim nombre de balances així configurades.
 

4 dígits (molt rars) 5 dígits
EPELSA model ET-RL/IRIS
4 dígits amples
EPELSA model ET-RL/IRIS
5 dígits amples
EPELSA model ET-RL/IRIS
4 dígits estrets
EPELSA models ET-RL/IRIS i ET-RL/T
5 dígits estrets (*)

(*) En l'àmbit d'un col.leccionisme molt més avançat, podem distingir encara una sub-variant d'impressió del tipus 5 dígits estrets, que diferencia els ATMs emesos per les balances EPELSA ET-RL/IRIS i ET-RL/T, d'acord a la separació entre els dígits corresponents al número de balança i el primer asterisc del valor facial. Les diferències es poden també apreciar en les etiquetes d'ajust.
 

EPELSA ET-RL/IRIS - 5 dígits estrets EPELSA ET-RL/T - 5 dígits estrets

 INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 1999. Darrera actualització:  09.08.04