Introducció als SEGELLS DE VALOR VARIABLE i ATMs

Què són els ATMs ?
 
| Com col·leccionar els ATMs |  Els catàlegs d'ATMs

¿ Què són els SEGELLS DE VALOR VARIABLE ? ¿ Què són els ATMs ?

Els segells de valor variable són aquells emesos mitjançant equips especials; l'usuari sol·licita un determinat valor facial i l'equip imprimeix i emet a l'acte el segell corresponent.

Tot signe de franqueig que no acompleixi algun d'aquests requisits no pot ser considerat como a segell de valor variable.

D'acord a les condicions d'emissió i ús del signe de franqueig resultant, els segells de valor variable es poden diferenciar entre segells per a ús immediat i segells amb validesa indefinida (ATMs).

En el primer cas, es tracta de segells
emesos pels empleats de correus com a franqueig de les peces postals dipositades en la pròpia oficina, i el seu ús i caducitat són immediats: sempre inclouen dades sobre l'oficina o equip d'emissió i la data, que actua com a matasegellat, de manera que aquests segells no requereixen de cap mena de matasegell posterior.


 
Diferents tipus de segells de valor variable per a ús immediat emesos a Espanya

A la vegada es poden diferenciar entre aquells impresos sobre un paper suport especial, que s'enganxarà després de la seva emissió sobre l'enviament corresponent, o els que s'imprimeixen directament sobre la peça postal, el que a Espanya es coneix com a franquejos mecànics.

Aquesta mena de segells es coneixen entre els col·leccionistes internacionals como a meter stamps, SFS (de l'alemany Schalterfreistempel), vignettes de guichet, etc...
(Més informació (en castellà): Los sellos de valor variable de uso inmediato en el mundo)


Segells de valor variable per a ús immediat emesos a Portugal, Tailàndia , Argentina i Estats Units

D'altra banda , els ATMs són segells de valor variable amb validesa indefinida, emesos per distribuïdors automàtics d'ús públic o balances franquejadores només emprades pels empleats de les oficines de correus, segons els països.
Aquests equips imprimeixen en el mateix instant el valor de franqueig desitjat per l'usuari en un paper suport especial i el segell resultant es pot emprar com a franqueig com un segell tradicional, en qualsevol indret i amb validesa indefinida fins la seva utilització i matasegellat.


Diferents tipus d'ATMs emesos a Espanya

Els ATMs no acostumen a incloure la data, el que possibilita la seva utilització futura, i sempre requereixen de matasegellat quan finalment s'empren com a franqueig.
Amb tot, hi han excepcions, doncs existeixen algunes emissions d'ATMs que inclouen la data de compra o emissió; en efecte, la consideració o no d'ATM a un segell de valor variable no prové del seu aspecte, sinó de les disposicions oficials que estableixi l'administració postal corresponent relatives a les condicions per a la seva utilització: Si l'emissió es pot utilitzar en qualsevol indret i data, es tracta d'un ATM; si el seu ús com a signe de franqueig es limita a la data i oficina de compra, no és un ATM.

Un error bastant habitual és emprar la denominació d'ATM o segell de valor variable en referir-se al paper suport; un ATM no és el paper suport on està imprès, sinó el signe de franqueig resultant. En el cas d'Espanya, per exemple, no tot el que vingui imprès o tingui relació amb un paper suport tèrmic autoadhesiu és un ATM !

El caràcter de segell de valor variable o ATM a un signe de franqueig li ho confereixen les condicions d'emissió i ús, i no les característiques físiques o el disseny del suport on ha estat imprès.

El
s ATMs existeixen des de 1969 i estan plenament reconeguts com a signes de franqueig vàlids per l'U.P.U., d'acord a la resolució aprovada en el Congrés d'Hamburg de 1984.


Diferents ATMs emesos a França, Grècia, Hong Kong, Aland i Xipre

Aquests signes de franqueig s'empren en molts països de tot el món, amb diferents denominacions depenent dels idiomes i països (sello automático, estampilla, etiquette de distributeur, vignette d'affranchissement, machine vending stamp, automatic stamp, francobolli automatici, ...), però el nom més comú entre els col·leccionistes especialitzats és ATM (reducció del terme alemany "Automatenmarken" o segell de màquina automàtica).
(Més informació (en castellà): Un paseo por el mundo de los ATMs)

I com a quadre-resum:Alguns errors freqüents

No són segells de valor variable, no són ATMs: la primera imatge correspon a una etiqueta en blanc i la segona a una etiqueta d'ajust.
No són signes de franqueig.

Tot i tenir un mateix disseny i distint facial, aquests dos signes de franqueig no són segells de valor variable.
Es tracta d'una sèrie de 2 segells autoadhesius emesos pel correu argentí el 1996 (Yvert 1944-1945).
De la mateixa manera, algunes de las sèries bàsiques en diferents països, en les que es manté un idèntic disseny de fons i es fabriquen segells amb diferents valors facials, tampoc són considerats segells de valor variable.

El caràcter de segell de valor variable o ATM a un signe de franqueig li ho confereixen les condicions d'emissió i ús, i no les característiques físiques o el disseny del suport on ha estat imprès.Què són els ATMs ?  | Com col·leccionar els ATMs |  Els catàlegs d'ATMs

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 1999. Darrera actualització:  19.10.05