Introducció als SEGELLS DE VALOR VARIABLE o ATMs. 
LA COL.LECCIÓ


Què són els ATMs ?
  |  Com col.leccionar-losEls catàlegs d'ATMs

Maximofilia i ATMs (Article per Juan M. Laynez, en castellà)
Automatenmarken (Article per M. Smith, en castellà - Publicat a www.graus.com)

COM COL·LECCIONAR-LOS

Tot i que encara una part important dels col·leccionistes de segells es resisteixen a incloure els ATMs en les seves col·leccions, ningú dubta ja de la importància d'aquests en la història del correu. Si el segell va ser creat per a la seva utilització com a franqueig de peces postals, el cert és que aquest ha quedat relegat, en bona part dels països, en favor -entre d'altres sistemes de franqueig- dels segells de valor variable o ATMs. Avui en dia és rara, a Espanya per exemple, la correspondència franquejada amb segells commemoratius, -a excepció d'aquella entre filatèlics-, havent quedat aquests pràcticament reduïts a l'àmbit del col·leccionisme.

Durant el segle XXI les noves tecnologies arribaran al camp del correu, el segell electrònic o e-stamp s'està ja experimentant amb força èxit i cada cop són més nombrosos els serveis postals que testen o empren nous procediments per al franqueig i control de les peces postals ; Evidentment, tot això també és filatèlia, és història postal, ... és col.leccionable.

El col·leccionisme dels ATMs emesos arreu del món (actualment, al voltant de 550 emissions d'unes 60 administracions postals) pot constituir, per ell mateix, el motiu d'una interessant col·lecció especialitzada. També es podrien incloure determinades peces commemoratives en col·leccions temàtiques ; Espanya, per exemple, emet i ha emès ATMs dedicats a personatges il·lustres, verges -temàtica religiosa-, esports, vaixells, ferrocarrils, automòbils, ...

En qualsevol cas el col·leccionisme d'aquestes segells podria fer-se a diferents nivells :

 • El més bàsic podria correspondre al col·leccionisme de només un sol ATM nou de cadascun dels models i, potser, variants emesos ; en aquest cas, un segell amb el valor mínim possible que pot imprimir la màquina (1 pta. o 0,01 € en el cas d'Espanya), o qualsevol petit valor inferior a la tarifa mínima postal, seria la millor -i més econòmica- opció.
 • El segon nivell, tal vegada el més habitual entre els col·leccionistes interessats en el tema, és la col·lecció per a cada model i, dins del model, per a cada variant d'impressió possible, d'una sèrie nova completa amb els valors corresponents a les tarifes bàsiques postals en vigència durant el període d'utilització normal del segell o ATM, o aquells proposats des del Servei Filatèlic. Es podria completar amb el valor mínim possible (1 pta. o 0,01 €), o un petit valor qualsevol, una etiqueta d'ajust i fins i tot una etiqueta o segell en blanc (sense impressió de màquina) per a cada model diferent.

 • A partir de 2000 tots els catàlegs han unificat els criteris pel que fa als valors que composen les sèries d'ATMs d'Espanya, seguint els rars valors proposats des del Servei Filatèlic ; Les sèries estan formades per 3 valors de franqueig, que varien amb el canvi de tarifes postals i corresponen a la tarifa postal mínima per mata segellat, la primera tarifa nacional i la primera internacional-Europa.
 • Nivells més avançats de col·leccionisme tenen en compte altres sub-variants referides a diferents generacions de màquines o, sobretot, variants en els models pel procés d'impressió del paper o dels valors. Es col·leccionen errors, tipus de papers, els rebuts que imprimeixen les balances o distribuïdors, etiquetes de control, etc.
En el cas dels actuals ATMs espanyols, el col·leccionisme es dificulta considerablement, doncs actualment només alguns models arriben, i generalment de forma desordenada, a cada oficina de correus, a la vegada que cada oficina disposa generalment d'un sol tipus de balança (per tant, variant d'impressió). A aquesta situació es podria afegir els problemes que posen algunes oficines a facilitar part d'aquest material, en especial els segells de valor mínim o les etiquetes d'ajust, per exemple. A més, Correus no facilita, ni ho ha fet mai de manera pública, informació oficial a propòsit del calendari d'emissions previstes per l'any, dates d'emissió, tiratges definitius, ... ni cap dada relacionada amb les emissions de segells de valor variable o ATMs tèrmics.
 
Es pot complementar aquesta col·lecció d'ATMs en nou amb exemplars en usat o "circulat". En aquest cas el més habitual seria completar les sèries amb un sobre usat, franquejat correctament amb la tarifa nacional -per exemple-, per a cadascun dels models i variants.

Són força interessants els sobres certificats, doncs fins a mitjans d'abril de 2002 alguns incorporaven, apart de l'ATM amb el franqueig, una etiqueta de control impresa sobre el mateix model de paper de base.

Carta certificada en data 6NOV01. Inclou l'ATM amb el franqueig (dreta) i una etiqueta de control (esquerra).

Per als ATMs tèrmics, cal anar en compte amb la seva manipulació i conservació.

Els ATMs tèrmics a Espanya. Què col·leccionar ?

Emissions, variants d'impressió, Pessetes, Euros, impressions especials, nous, usats, ... Tot això pot esdevenir un maldecap a l'hora de decidir què col·leccionar. Des d'aquí t'oferim algunes possibilitats realistes a partir de les quals puguis decidir fins on arribar :

Emissions fins desembre 2000 (Models 1 a 42) :

 • Col·lecció bàsica.
  • Un ATM nou de cada model diferent, preferiblement un valor petit o mínim en Pessetes.
  • Una sèrie per a cada model diferent, valors en Pessetes.
  • Un sobre usat franquejat amb cadascun dels diferents models, en Pessetes.
 • Col·lecció avançada - especialitzada.
  • Un ATM nou de cada model i variant d'impressió diferents (6 per model, excepte models 14 i 19), preferiblement un valor petit o mínim en Pessetes.
  • Una sèrie per a cada model i variant d'impressió diferents (6 per model, excepte models 14 i 19), valors en Pessetes.
  • Etiquetes d'ajust per a cada model i variant d'impressió diferents (4 per model, excepte models 14 i 19). En Pessetes.
  • Etiquetes de control de diferents tipus per a cada model.
  • Etiqueta en blanc per a cada model diferent.
  • Un sobre usat franquejat amb cadascun dels diferents models i variants d'impressió, en Pessetes.
  • La major part dels models s'han pogut obtenir, de forma molt puntual i esporàdica, a partir de 2002 en Euros.


Emissions 2001 (Models 43 a 55) :
(Valors de la sèrie en Pessetes : 30-40-75 Pts o 40-75-120 Pts)
(Valors de la sèrie en Euros : 0,18-0,24-0,45 € o 0,24-0,45-0,72 €)

 • Col·lecció bàsica.
  • Dos ATMs nous de cada model diferent, preferiblement un valor petit o mínim en Pessetes i en Euros.
  • Dues sèries per a cada model diferent, valors en Pessetes i en Euros.
  • Dos sobres usats franquejats amb cadascun dels diferents models, en Pessetes i en Euros.
 • Col·lecció avançada - especialitzada.
  • Un ATM nou de cada model i variant d'impressió diferents (6 per model en Pessetes i 4 en Euros), preferiblement un valor petit o mínim (1 Pts. i 0,01 €).
  • Una sèrie per a cada model i variant d'impressió diferents (6 per model en Pessetes i 4 en Euros).
  • Etiquetes d'ajust per a cada model i variant d'impressió diferents (4 per model en Pessetes i 2 en Euros).
  • Etiquetes de control de diferents tipus per a cada model.
  • Etiqueta en blanc per a cada model diferent.
  • Un sobre usat franquejat amb cadascun dels diferents models i variants d'impressió, en Pessetes i en Euros.


Emissions a partir de 2002 (Model 56 en endavant)
(Valors de la sèrie : 0,20-0,25-0,50 € o 0,25-0,50-0,75 €)

 • Col·lecció bàsica.
  • Un ATM nou de cada model diferent, preferiblement un valor petit o mínim.
  • Una sèrie per a cada model diferent.
  • Un sobre usat franquejat amb cadascun dels diferents models.
 • Col·lecció avançada - especialitzada.
  • Un ATM nou de cada model i variant d'impressió diferents (4 per model, excepte models especials), preferiblement un valor petit o mínim (0,01 €).
  • Una sèrie per a cada model i variant d'impressió diferents (4 per model, excepte models especials).
  • Etiquetes d'ajust per a cada model i variant d'impressió diferents (2 per model, excepte models especials).
  • Etiquetes de control de diferents tipus per a cada model (només possible fins el model 60).
  • Etiqueta en blanc per a cada model diferent.
  • Un sobre usat franquejat amb cadascun dels diferents models i variants d'impressió.


Què són els ATMs ?  |  Com col.leccionar-los  |  Els catàlegs d'ATMs

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2001. Darrera actualització:  14.09.04