ESPANYA. Emissions ATMs tèrmics  2OO3-O4
Quadres. Sammer Gallery (2)
Obres de Juan Carlos Ospina Ortiz

Segona sèrie de quadres pertanyents a la col.lecció de Sammer Gallery ; en aquest cas es tracta d'obres de l'artista colombià Juan Carlos Ospina Ortiz.

Bodegó de Farmàcia T91 (99)

Originalment conegut amb el nom de "Farmacia Ortega", el quadre original és un oli sobre tela de 44 x 93 cm., pintat per l'artista l'any 2003.

Data d'emissió :
  Novembre 2003 (1a. data coneguda: 14.11.2003)
  47 x 27 mm. - Format tipus 4
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent
Sistema d'impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat
Impressió del valor :
  Tèrmica en negre
Valors / Sèrie :   0,01 a 99,99 € / Sèrie S.F.: 0,26-0,51-0,76€
Disseny i Fabricació :
  SIGNE, S.A.
Referència / Tiratge :
  92303 /
Clica sobre l'imatge per ampliar

Veure les variants bàsiques d'impressió

Bodegó de Tardor T93 (101)

En aquest cas el quadre original és també un oli sobre llenç de 82 x 100 cm., pintat l'any 2002.

Data d'emissió :
  Desembre 2003 (1a. data:    / S. Fil.: 5.12.03)
  47 x 27 mm. - Format tipus 4
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent
Sistema d'impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat
Impressió del valor :
  Tèrmica en negre
Valors / Sèrie :   0,01 a 99,99 € / Sèrie S.F.: 0,26-0,51-0,76€
Disseny i Fabricació :
  SIGNE, S.A.
Referència / Tiratge :
  92503 /
Clica sobre l'imatge per ampliar

Veure les variants bàsiques d'impressió

Uvae T95 (103)

El quadre original és un oli sobre llenç de 146 x 146 cm., pintat per l'artista l'any 2002.

Data d'emissió :
  Febrer 2004 (1r dia: 13.02.04, Madrid / S. Fil.: 29.03)
  47 x 27 mm. - Format tipus 4
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent
Sistema d'impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat
Impressió del valor :
  Tèrmica en negre
Valors / Sèrie :   0,01 a 99,99 € / Sèrie S.F.: 0,27-0,52-0,77 €
Disseny i Fabricació :
  SIGNE, S.A.
Referència / Tiratge :
  92703 /
Clica sobre l'imatge per ampliar

Veure les variants bàsiques d'impressió

Bodegó del Sifó T98 (106)

El nom original del quadre és "Composición", i es tracta d'un oli sobre llenç de 73 x 92 cm. pintat l'any 1999.

Data d'emissió :
  Abril 2004 (1r dia: 20.04.04, Madrid / S. Fil.: 24.04.04)
  47 x 27 mm. - Format tipus 4
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent
Sistema d'impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat
Impressió del valor :
  Tèrmica en negre
Valors / Sèrie :   0,01 a 99,99 € / Sèrie S.F.: 0,27-0,52-0,77 €
Disseny i Fabricació :
  SIGNE, S.A.
Referència / Tiratge :
  92903 /
Clica sobre l'imatge per ampliar

Veure les variants bàsiques d'impressió

Red Life - 1 T99 (107)

És un oli sobre llenç de 81 x 100 cm. pintat entre els anys 2000 i 2001.

Data d'emissió :
  Maig 2004 (1r dia: 14.05.04, Madrid / S. Fil.: 20.05.04)
  47 x 27 mm. - Format tipus 4
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent
Sistema d'impressió :   Quatricomia, Pantone 541 i tinta invisible luminiscent de seguretat
Impressió del valor :
  Tèrmica en negre
Valors / Sèrie :   0,01 a 99,99 € / Sèrie S.F.: 0,27-0,52-0,77 €
Disseny i Fabricació :
  SIGNE, S.A.
Referència / Tiratge :
  93003 /
Clica sobre l'imatge per ampliar

Veure les variants bàsiques d'impressió

Darrer model fabricat per l'empresa SIGNE, S.A., dels adjudicats en el concurs públic de Correos de desembre de 2002. A partir d'aquest model els rotlles d'etiquetes seran fabricats per l'adjudicatària del nou concurs de Correos celebrat el febrer de 2004, la RCM-FNMT.


Aquesta emissió presenta importants variacions en la tonalitat general, i es poden trobar etiquetes que van des del blanc més pur fins a tons blavosos o verdosos. Aquestes variacions es produeixen en el moment de fabricació-impressió dels suports adhesius i es donen en major o menor mesura en totes les emissions.


Red Life - 2 T101 (108)

Data d'emissió :
  Octubre 2004 (1r. dia: 08.10.04, Madrid)
  47 x 26,5 mm. - Format tipus 3
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent
Sistema d'impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible
Impressió del valor :
  Tèrmica en negre
Valors / Sèrie :   0,01 a 99,99 € / Sèrie: 0,27-0,52-0,77 €
Disseny i Fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Referència / Tiratge :
   
Clica sobre l'imatge per ampliar

Veure les variants bàsiques d'impressió


L'equip de disseny de la RCM-FNMT introdueix algunes importants modificacions en l'emissió.
Tal vegada la més evident és el canvi en l'ubicació, direcció i tipus de lletra del mot ESPAÑA, (horitzontal en la part superior en la primera emissió i vertical a la dreta en aquesta segona).

També es varia la posició, mida i tipus de lletra del títol (SAMMER GALLERY. Red Life, en vertical a l'esquerra en la primera, i Red Life. SAMMER GALLERY, horitzontal en l'angle inferior dret en la segona); aquest canvi en l'ubicació, així com la reducció de la mida del mot CORREOS i el seu logotipus fan que en aquest segon model la superfície dedicada al quadre en horitzontal sigui superior (38 mm. en el primer, 40 mm. en el segon) i es pugui reproduir el quadre complet per la dreta.

Però les diferències en el disseny no acaben aquí; veiem també com la microimpressió del mot CORREOS (vertical a l'esquerra en ambdós casos) es repeteix 5 vegades en la primera emissió i 6 vegades en la segona.

La mida del logotips imprès amb tinta invisible en la base de l'etiqueta és de mida inferior en el segon model.

El nou fabricant també utilitza un altre tipus de paper, tant el tèrmic emprat en la fabricació de l'etiqueta com el paper cristall de suport, un altre sistema d'impressió i el format (mida, tipus d'ondulacions laterals i tall central) és diferent en relació a l'anterior emissió.

En aquesta nova etapa, sembla ser que la RCM-FNMT ha corregit en bona part els ja ben coneguts i documentats errors cíclics de fabricació, pels quals el disseny s'anava desplaçant cap avall i retornava a la posició original cada 21 etiquetes.

Tot i amb això en alguns rotlles d'aquest model ens trobem encara amb un curiós error cíclic d'impressió; novament cada 21 etiquetes apareix una fina línia negra en la base que creua horitzontalment la feixa blanca.
Caldrà veure si és un error que apareix en només alguns dels rotlles o bé és comú a tota la producció.

La primera impresió és que es podria tractar d'un error d'impressió de la balança en imprimir el valor facial (Veure La Galeria dels errors - Línies horitzontals), però l'estudi en detall, el seu caràcter cíclic, i sobretot la constatació de que apareix també en suports en blanc confirmen que es tracta d'un error d'impressió en la fabricació.

Bodegó amb carabassa T103 (111)

El quadre original és un oli sobre llenç de 77,50 x 110 cm. pintat l'any 2003.

Data d'emissió :
  Novembre 2004 (1r dia: 29.11.04, Madrid)
  47 x 26,5 mm. - Format tipus 3
Paper :
  Tèrmic autoadhesiu fosforescent
Sistema d'impressió :   Offset a 4 colors i tinta invisible
Impressió del valor :
  Tèrmica en negre
Valors / Sèrie :   0,01 a 99,99 € / Sèrie: 0,27-0,52-0,77 €
Disseny i Fabricació :
  RCM-FNMT. Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Referència / Tiratge :
   
Clica sobre l'imatge per ampliar

Veure les variants bàsiques d'impressió


JUAN CARLOS OSPINA ORTIZ  (1963- Venadillo, Tolima - Colombia)

Con apenas ocho años, este pintor colombiano ya obtenía su primer premio de pintura en su ciudad natal: una caja de lapices de colores.
Contando con 16 años se traslado a Bogotá donde cursó estudios secundarios y más tarde, después de probar en dos carreras difrentes, un amigo le animó a inscribirse en Bellas Artes; ("en Bellas Artes no me aceptaron porque ya tenía demasiada edad para comenzar, pero sí pude en diseño gráfico, que fue donde adquirí el 50% de mi formación como pintor") nos cuenta el artista. 

Su gusto estético está marcado por este hecho. Sus cuadros de factura realista, están siempre encuadrados en las armonías y contraste pero diseñados especialmente para encontrar el equilibrio. 
Años más tarde y de la mano del retratista colombiano Roberto Rodriguez aprendió el uso del oleo, y reconoció su vocación por la pintura realista. "He tenido muchas influencias, como es normal en un artista que investiga libros, museos o visitando estudios de pintores consagrados".
En el año 93 visitó por primera vez España, quedando muy marcado por dos pintores en especial: Antonio López y Eduardo Naranjo. Sus obras a partir de esos años estarían fuertemente influenciadas por la visión que tenía de ellos.

Ya establecido en el 97 definitivamente en Málaga y con el apoyo de Manuel Ortega, director de la Galería Cartel de esta ciudad, obtuvo una beca para continuar su formación con Guillermo Muñoz Vera, director y fundador de la Fundación Arauco, en Madrid y Chinchón. ("Con Muñoz Vera aprendí una visíon más aproximada de la realidad en la pintura. Verle trabajar y escuchar sus enseñanzas ha sido lo más relevante que me ha ocurrido en éstos años.").

En el '99 el galerista Sam Benady, director de la prestigiosa e imponente Sammer Gallery, se fijó en el novel pintor, publicando una serie de sus trabajos, y luego, en los comienzos de este siglo, ha entrado a formar parte de los pintores que exponen en la mencionada galería, compartiendo espacios con artistas de la talla de Goyo Dominguez, Alfredo Roldán...., entre otros.

Juan Carlos Ospina Ortiz ha expuesto sus obras en tres continentes, destacando sus exposiciones en París, China Nacionalista, donde curiosamente fue presentado como pintor español, y ha sido escogido por una importante galería de arte en el estado de la Florida USA, para ser presentado en la feria de Art Miami.

(Fuente de información: RV EDIPRESS - Gabinete de Comunicación de Sammer Gallery - 91 559 95 41)


INICI   PÀGINA
PRINCIPAL
  Els ATMs
a ESPANYA
 
Els ATMs
TÈRMICS
 
Emissions
2OO4
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 10.07.03. Darrera actualització:  04.07.05